692ChCeŠ SpRiaTeLiŤ? - ZaPiŠ Sa <3
exclamationHLaSni Za Mňa pLs :exclamation

ZaTiaL NiKde :)))

NaJdeTe Ma aKo BrOkEN_HeaRt kisses

SúŤaŽe:

O 14:00 BuDe PaRty!!

BuDe TrVaŤ Do 17:05

ZaPoJTe Sa!

DVOLEŽITE PRE MOYE AFFS: ZAPIŠTE SA!!!
ChcEš VyMeNiŤ KliKačKu?- ZaPiŠ Sa <3

PáRtY BLoGu

!! KoNieC PaRTy !!

24. listopadu 2009 v 23:49 | BrOkEN_HeaRt
 • Ako To BuDe HoDnoTeNe?
-TaM Kde Je WaS MeNeJ ZaPoJeNyCh BuDu MieSta 3,2,1.MieStO a ViaC NaD 3.MiEsToM BuDe Za UČaSť..x))

-TaM Kde WaS JE WeLa BuDe NoRmaLnE, Že KaŽdy BuDe MaŤ HoDnOCeNNy DiPlOMČeK RoVnAkO x))

-PoKIaĽ IDe O AVATarky a IkOnKU Čo Sa WaS ZApOjILo DoSŤ MaLo..:(( ŠaK Čo To BoLo ZapNuŤ NeJaKy GraFiCkY ProgRAm..nA iNYcH bLogAcH spRaViLO pLno luDi tAkU uLohU LeN U MňA Sa To NiKdY NepOdaRi AkO By SoM ChcELa aLe SOM RaDa, Že ASpOň NieKto JaK NiKto..ĎakUjeM..x))

-CeNky Sa PoKUsIm SPraViŤ Do NeDeLe aLe NiČ NeSĽuBuJem...aLe UrČiTe JE DoStAnETe x))

CHcEM VáM PoĎaKOVaŤ, Že STe Sa ZapOjILi :) a SoM RaDa, Že StE Sa TRoŠka ZaBAViLi :) NiČ ŤažKe To NebOLo :))

DoBRu NOC :**

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 20!!-BLESKOVKA!!

23. listopadu 2009 v 17:05 | BrOkEN_HeaRt
[1]-AhoOoY.. :)
[2]-PaČiLa Sa Ti PaRTy?
[3]-VšeTkY SuŤaŽe UkOnČiM ZaJTra :)
[4]-BuDeTe MaŤ ČaS PekNe SpRaViŤ UlOhU č.19 :)
[5]-VšeTKy DIpLOMy Sa POSnaŽIm DoKoNČiŤ Do KoNCa TýŽdŇa :)
[6]-MôŽte Za TeN ČaS InFoRmOVaŤ Aj iNyCH NECh Sa ZaPOJa Do SuŤaŽy od 1 až Do PoSleDneJ UlOhY :)
[7]-DuFaM, Že Pre VaS UlOhY NeBOLi ŤaŽke :)
[8]-ZaBAviLi Ste Sa?
[9]-Čo ChceŠ Na DipLoM??
[10]-PaPiQ a PuSiNku :-* xD

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č.19!!-VyRoB!!

23. listopadu 2009 v 16:50 | BrOkEN_HeaRt
VyRoB Mi Z ToHtO OBRaZka NejAKu PeKNu AvATraKu
RoZmeRy: 100x100

a NejAkU PeKnU IkOnku.
RoZmeRy: 100x50

NaJkRaJŠiE AvATraKy BuDu ZVErEjNeNE V MEnU Na BloGu :))
MôŽeTe PoUŽiŤ RôZne EfEKtY..:))
VyTVoRY PoŠLiTe Na E-MaiL : love.alesana@centrum.sk

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 18!!-Výberovka!!

23. listopadu 2009 v 16:25 | BrOkEN_HeaRt
VybEr sI PiXeLku:

1..
2.
3.
4.pixel

PoD KAŽdou PiXeLkOu Sa SkRyVa KusOVKa KToRa BUDe NA DiPlOmE :)

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 17!!-RoZpOzNaVaČka!!

23. listopadu 2009 v 16:10 | BrOkEN_HeaRt
KtO To Je?
PoMôCkA: Au_R_y K_T_CH_G

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 16!!-TraNsLaTe!!

23. listopadu 2009 v 16:02 | BrOkEN_HeaRt
PreLoŽte Mi Do SlOVenČiNy - ČešTiNy SlOViČka:

 • WeLcOMe
 • I NeED YoU
 • GaMe
 • SeCOND LiFe
 • AppLe
 • ReD
 • GreEn
 • BlaCk
 • CooKie
 • PoSe
 • LuCKy

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 15!!-SeARcH!!

23. listopadu 2009 v 15:59 | BrOkEN_HeaRt
NaJDiTe Mi 4 PhOtOsHOoty AuDreY KiTChInG

a 2 FoTkY NejKaKeHo RoZToMiLeHo EmAkA :)

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 14!!-Postrehovka!!

23. listopadu 2009 v 15:57 | BrOkEN_HeaRt
NaPíŠte Do KoMeNTaRu:

CuTe RaBBiT

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 13!!-RoZpOzNaVaČka!!

23. listopadu 2009 v 15:52 | BrOkEN_HeaRt
 • KtO To Je?? :)
 • PoMôCKa: A__x E_A_s

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 12!!-TraNsLaTe!!

23. listopadu 2009 v 15:41 | BrOkEN_HeaRt
PreLoŽte Do AnGliČtIny:
 • AuTo
 • NoHaViCe
 • ŠaTy
 • AnJeL
 • CuKoR
 • MiLuJeM Ťa
 • NeNaViDiM Ťa
 • PotReBuJEm Ťa
 • ChýBaŠ Mi
 • MaČKa
 • MyŠ
 • PeS
 • StoLičKa
 • Oči
 • NoS
 • TeLo

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 11!!-RoZpOzNaVaČka!!

23. listopadu 2009 v 15:40 | BrOkEN_HeaRt
 • KtO Je Na FoTKe?
 • PoMôCkA: M_L_y C_R_S
 • Je SPeVaČka aLeBo HeReČka?
 • MaŠ Ju RaDa?
 • NaPiŠ Mi JeJ FiLm a Dve PeSnIčKy.

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 10!!-TraNsLaTe!!

23. listopadu 2009 v 15:03 | BrOkEN_HeaRt
 • SkUs PreLožIŤ To Čo Je Na GlITTeRkE :)
 • Pre TýCh Čo NeViDia ObRaZOk PíŠe TaM : ThaNk YoU FoR MAKiNg Me SmiLe!
 • PatRi Ta GliTTreKa Do = Emo aLeBo SCeNe?

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 9!!-RoZpOzNaVaČka!!

23. listopadu 2009 v 15:00 | BrOkEN_HeaRt
 • KtO Je Na FoTKe?
 • MaŠ Ju RaDa?
 • SkUS ZiStIŤ KoĽkO Ma RoKoV :) (NePoViNNe)

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 8!!-Postrehovka!!

23. listopadu 2009 v 14:42 | BrOkEN_HeaRt
NaPiŠte Do KoMeNtaRa:

!I LoVe My BlOg!

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 7!!-SeARcH!!

23. listopadu 2009 v 14:39 | BrOkEN_HeaRt


NaJDiTe Mi Dve Blendy s MiLey CyrUs a Dve EmO KrESby :)

OdkAzy SkoPIruJte Do KoMenTarOV :)

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 6!!-SeARcH!!

23. listopadu 2009 v 14:33 | BrOkEN_HeaRt
NaJDiTe Mi Dve PhOtOshOOty S AlEX EvaNs
a JeDeN WaLLpaPer s NeJaKOu SCeNe GiRL :)

OdkaZy Mi PoŠliTe Do KoMenTaROv :)

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 5!!-BLESKOVKA!!

23. listopadu 2009 v 14:26 | BrOkEN_HeaRt

[1]-AhoOoY.. :)
[2]-PaČi Sa Ti PaRty?
[3]-MaŠ Na BlOGu SuŤaŽ?
[4]-MaŠ DoMa NejAke ZvIeRatKo?
[5]-MaŠ RaDa EmO/ScEne StyLe?
[6]-Kde ByVaŠ? (SK-CZ)
[7]-Čo ChceŠ Na DipLoM??
[8]-PaPiQ a PuSiNku :-* xD

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 4!!-Postrehovka!!

23. listopadu 2009 v 14:21 | BrOkEN_HeaRt

NaPiŠ Do KoMenTaROv:

SeX On ThE BEaCh! xD

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 3!!-Výberovka!!

23. listopadu 2009 v 14:08 | BrOkEN_HeaRt
VýBeR Si PiXeLku:

1.Click for a larger view 2.

3.dog 4.

WaRnInG: KaŽda PiXeLka ObSaHuJe ObRaZoK Na DiPlOmE :)

→1. PARTY!!← ÚLOHA Č. 2!!-Postrehovka!!

23. listopadu 2009 v 14:05 | BrOkEN_HeaRt
NaPíŠte Do KoMenTáRoV:

Xx_KiTTyy_xX
 
 

Reklama

!439!89776429911144931262!536!1271*1408*1346721923!670!!568!!205!!1278!!426!!211!!223!965!892!569!811!1152!968!!1286!1369
Smíšek *3168*!1193!Miláček *2238*925*2225*670119276*1582*1337753617!994!967187900906!564!


ĎAKUJEM , ŽE SI PRIŠIEL! :)